Beste ouders,

 

Al weer de tweede maand van het jaar ! De tijd vliegt....
In deze nieuwsbrief nog even een terugblik met wat foto's van het bezoek van de kerstman met zijn arrenslee. Getrokken door een heus rendier kwam hij aanrijden. De kinderen en de kerstman hebben genoten. Leuk ook dat zoveel ouders met kinderen die die dag niet op Eigen Wijs spelen even langs kwamen !
Voor 2015 staan ook weer diverse bezoeken van dieren op het programma, zie hiervoor de jaarplanning in deze nieuwsbrief of op de site www.eigenwijs-ede.nl
Als er dieren op Eigen Wijs zijn op een dag dat uw kindje niet bij ons speelt bent u van harte welkom om langs te komen.
In overleg met de oudercommissie hebben we de 5 sluitingsdagen bepaald. Deze dagen worden niet in rekening gebracht omdat we uitgaan van een jaarbedrag berekend over 51 weken.
In deze nieuwsbrief ook een artikel vanuit een vakblad met veel raakvlakken over hoe wij naar kinderen kijken op Eigen Wijs.
Helaas moet Josien sinds begin februari in verband met de zwangerschap rustig aan gaan doen en is zij dus vroegtijdig met verlof. Marley vervangt haar zoveel mogelijk.
Linda werkt tot half maart boventallig en gaat vanaf dan genieten van haar zwangerschapsverlof.
We luiden vaak in teamverband voor de zwangeren hun verlofperiode in met een babyshower. Voor Lucia en Jennifer bleef dat geheim tot de laatste minuten. Zie foto's ! Josien wordt binnenkort getrakteerd op een leuke baby-party in verband met haar zwangerschap.

 

Nog geen inlogcode om de rest van al die leuke foto's te zien ?
Even een mailtje naar info@eigenwijs-ede.nl

Kerst    2014
Kerst op de babygroepen.....  .....geen kerstboom nodig !

 

uit : Kinderopvangtotaal (vaktijdschrift kinderopvang)

 

Geen onderscheid tussen spelen en leren

'In veel peuter- en kleutergroepen met VVE wordt ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen spelen en leren', vindt Annerieke Boland, lector Jonge Kind aan de hogeschool iPabo. Zij is geen voorstander van 'lesjes aan tafel' voor peuters en kleuters. Dit zegt Boland in haar lectorale rede.

 

De verkeerde interpretatie van leren en spelen leidt volgens Boland tot werkvormen die niet passen bij jonge kinderen, zoals werkbladen, klassikale lesjes in de grote kring en toetsen. 'Kinderen leren dan vooral na te doen wat de juf of meester voordoet.' In plaats van het voor te doen, zijn er bewegingen die vanuit het kind zelf komen, waar pedagogisch medewerkers en leerkrachten op kunnen inspelen.

Lezen, schrijven, rekenen

'Peuters en kleuters verdienen een benadering die hen recht doet en hun ontwikkeling op de beste manier ondersteunt, vindt de nieuwe lector. Zij is geen voorstander van lezen, schrijven en rekenen als geïsoleerde vaardigheid, als een lesje aan tafel. Kinderen leren beter wanneer deze vaardigheden onderdeel uitmaken van het verhaal dat kinderen spelen.

Ouders en andere opvoeders moeten hun kinderen veel meer zelf laten aanmodderen, vindt de Amerikaanse psycholoog Peter Gray. De Nederlandse pedagoog Sieneke Goorhuis en psycholoog Louise Berkhout zijn het roerend met Gray eens.

Ontdekken

Boland onderscheidt twee bewegingen die uit het kind zelf komen. Ten eerste de wil van kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken, zich eigen te maken en er deel aan te nemen. Dat betekent dat kinderen nieuwe materialen moeten kunnen ontdekken, maar ook plekken buiten de groepsruimte: de supermarkt, de fietsenmaker. Ten tweede ontdekken kinderen door interactie met andere kinderen dat er verschillen zijn en hoe zij zich tot die andere kinderen verhouden. Daarvoor is volgens de lector veiligheid nodig en ruimte om zichzelf als een uniek persoon te ervaren.

Professionals

Spel is bij uitstek een geschikte vorm om deze eigen bewegingen te stimuleren, vindt Boland. Zij zoekt in het lectoraat Jonge Kind naar manieren om leerprocessen in het spel op gang te brengen waarbij de eigen inbreng van kinderen in stand blijven. Spel kan verrijkt worden met lezen, schrijven en rekenen, maar dat vraagt om professionals die zich kunnen inleven in de ervaringen en gedachten van kinderen.

 

door Marianne Velsink

babyshower Lucia en Jennifer met dank aan de collega's van Toet en Banjo!
Fidel : samen Kerstversiering aanbrengen.... .....en samen koken !

 

definitieve logo2

Kinderdagverblijf Eigen Wijs is in 2015 gesloten op:

 

Vrijdag 15 mei 2015 (dag na Hemelvaart)

Donderdag 24 december  2015 sluiten we om 16.30 uur

Ma t/m do 28-29-30-31 december 2015

Denkt u eraan dat 5 mei dit jaar een Nationale Feestdag is

en Eigen Wijs dan niet open mag zijn !

mini cursus kinderEHBO

 

 

In samenwerking met de oudercommissie willen we een mini-cursus kinderEHBO aanbieden. We hebben naar aanleiding van de ouderavond over kinderEHBO al wat belangstellenden. Lijkt het u leuk om deel te nemen dan horen we dat graag per mail van U. Het zullen waarschijnlijk 2 of 3 avonden van 2 uur zijn tegen een geringe vergoeding. Aanmelden kan via info@eigenwijs-ede.nl

 

 

AGENDA 2015

 

Roels BeestenBoel met diverse dieren

   woensdag 4 februari schapen en geitjes (10 – 18 uur)

   donderdag 2 april kuikens (10 – 18 uur)

    dinsdag 2 juni pony en ezel (14.30 – 17.00 uur)

   vrijdag 30 oktober konijnen (10 – 18 uur)

     dinsdag 15 of 22 december Kerstman met arrenslee en rendier (tijd volgt)

 

 

Harlekijntje muziek :

    maandag 19 januari in het teken van de Nationale voorleesdagen

       dinsdag 24 maart met als thema Voorjaar

      dinsdag 6 oktober met als thema Herfst

 

 

OPEN DAGEN 2015 :

     zaterdag 7 maart 2015 van 10-12 uur

     zaterdag 30  mei 2015 van 10-12 uur

 

 

Snoezelen met Tuba en Tinkel op ‘s Heerenloo

       zaterdag 28 maart 10-12 uur

      zaterdag  in het najaar, datum volgt

 

 

zaterdag 12 september FEEST 20 jaar EIGEN WIJS !  10-13 uur

 

 

opa en oma-dag zaterdag 7 maart en 30 mei 10-12 uur 

 

 

Vogelhuisje klaar voor het voorjaar!

 

Op TamTam hebben ze afgelopen najaar samen met een paar kinderen de vogelhuisjes uit de bomen gehaald. In 2 vogelhuisje lagen nog nestjes. Wat kunnen de vogels toch mooie nestjes maken! In 1 huisje zaten nog twee hele kleine eitjes en in de andere een paar skeletjes, beetje zielig dat wel.

De kinderen werden er heel stil van en vonden de nestjes mooi om te zien. De papa’s en mama’s moesten ook kijken…..