Beste ouders,

 

Eindelijk zomer! Nog meer genieten dus van onze heerlijke buitenruimte. Natuurlijk konden we het weer niet laten om als kinderdagverblijf met het kwaliteitsmerk GROENE KINDEROPVANG mee te doen op maandag 29 juni met MODDERDAG. Een wereldwijde activiteit om spelen in de natuur te promoten. Hovenier Meratus zorgde voor een aanhanger met zwarte aarde en de rest ging vanzelf!

In de peutertuin is afgelopen maand een mini-zwier geplaatst en ook een afscheiding van kastanjepalen tussen onze tuin en die van de buren.
De chillhut van Fidel is aan de achterkant dicht gemaakt voor meer knusheid. Zowel deze achterkant als ook de binnenkant zullen nog verder worden opgevrolijkt. De ideeën voor het terras van de baby's worden momenteel uitgewerkt. Het wordt echt superleuk!
Op Banjo, Tinkel en Toet komen deze week nieuwe tafels en banken. Zij hadden nog de sets uit het oude pand. Ook hebben we onlangs alle oude matrassen van de bedjes vervangen.
 

Komende periode zullen alle vast pedagogisch medewerkers natuurlijk ook van een vakantie gaan  genieten. De vaste invalsters zullen hen vervangen. Barbara en Tirza liepen stage bij ons en zullen ook gaan invallen.
Linda is inmiddels bevallen van een gezonde dochter Maud en zij gaat eind juli weer aan de slag. De zoon van Josien is ook geboren, hij heet Finn en alles gaat goed met hen! Josien begint op 18 augustus weer met werken op ma-di-do.

Voor de zwangere ouders onder u : verschillende dagen zitten erg vol, op tijd aanmelden is dus belangrijk mocht u een plekje op Tinkel of Tuba nodig hebben!

Vanuit het team kwam de vraag of ouders bij het ophalen van hun kinderen na een warme dag zelf hun kind even willen aankleden. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kleren netjes bij elkaar op een stapeltje liggen. Al ingesmeerd op Eigen Wijs komen is bij een warme dag ook fijn, scheelt een heleboel tijd voor het naar buiten gaan. Natuurlijk smeren ze gedurende dag ook nog!
We krijgen de laatste tijd wat veel verzoeken om op Eigen Wijs iets te maken voor opa, oma, oom, tante, neef, nicht, buurvrouw, buurman........u raadt het al, het wordt soms een beetje te gek. Ook past het lang niet altijd in een activiteit van de dag en vaak heeft het kind ook geen zin om apart nog iets te doen, nadat er gezamelijk al iets gedaan is. We willen u daarom vragen om die verzoekjes voor "productjes op maat" te beperken!

Alle ouders van de peuters van 3 jaar of bijna 3 jaar hebben een brief gehad om al dan niet toestemming te geven voor het spelen in de 3+ groep. Nog niet van iedereen hebben we het antwoordstrookje retour gehad. Wilt u even checken of we die van u al hebben?

Op 11 mei hebben we een inspectie gehad van de GGD. Deze inspecties worden jaarlijks, meestal onaangekondigd uitgevoerd. De controle spitste zich dit keer toe op de pedagogische kwaliteit en de leidster-kind ratio. Natuurlijk worden ook elk jaar de VOG's en diploma's gecontroleerd. Het rapport staat inmiddels op de site www.eigenwijs-ede.nl en we kregen code GROEN, wat wil zeggen dat alles in orde was. Altijd leuk natuurlijk, maar wat vooral leuk is om te lezen zijn de observaties van de pm-ers terwijl zij bezig zijn met de kinderen. De inspectrice was onder de indruk van wat wij allemaal doen op pedagogisch vlak!

In juli gaan we met het team nog een keer de diepte in op pedagogisch gebied en in het najaar pakken we dat weer op met teamtrainingen en coaching on the job. De KinderopvangAcademie gaat dat verzorgen.

Nieuw kastanje palen hek voor wat meer privacy.... Muziekles van Harlekijntje tijdens OPEN DAG

blote voeten-pad tijdens dag van de
GROENE kinderopvang

Trotse bouwer van de mini-zwier

 

 

'Ouders hebben geen keuze: werken is de norm'

 

Wat is goed voor de baby? We lijken het er met elkaar wel over eens te zijn dat baby’s gebaat zijn bij rust, reinheid en regelmaat. Maar de praktijk is, juist in Nederland, anders. Actualiteitenprogramma Brandpunt vroeg betrokkenen naar hun analyse in de reportage ‘Rust rond de wieg’.

Het lukt ons land maar niet om een visie te vormen over de zorg voor baby's. Mogen ze een jaar lang bij de ouders blijven? Maar wie betaalt dat? Of investeren we zo in kinderopvang dat de zorg van baby's daar ook optimaal is? 'Als het over baby's gaat, gaat het gesprek al snel over euro's', zegt hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink. 'Ondertussen raakt Nederland achterop en kunnen we zeggen dat Nederland het lachertje van Europa dreigt te worden als het gaat om de zorg voor het jonge kind.'

 

Versnipperde opvoeding

 

Dat bleek onlangs ook uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Nergens in Europa zien jonge kinderen zoveel verschillende opvoeders. In Nederland gaan kinderen bijvoorbeeld twee dagen naar opa en oma, een dagje naar de opvang en zijn een dagje bij papa en een dagje bij mama. Van de kinderen tot 4 jaar groeit nog geen 30 procent op bij uitsluitend zijn of haar ouders.

Nederlandse opa's en oma's passen volop op en doen dit vaak op vaste basis: dit gebeurt bij 60 procent van de Nederlandse baby's. De bezuinigingen op de kinderopvang hebben dit cijfer de afgelopen jaren sterk doen stijgen.

 

Duitsland

 

Dat heeft natuurlijk alles te maken met het parttime-beleid van ons land. In geen land werken zoveel mensen parttime waardoor ze de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met een baan. Maar ondertussen is er de afgelopen jaren wel bezuinigd op de kinderopvang waardoor ouders daar meer geld kwijt aan zijn. Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, ziet dat buurlanden wel durven te kiezen voor het jonge kind. 'In Duitsland wordt zes keer meer besteed aan kinderopvang als in Nederland. Vertaal je dat naar brood of benzine, dan komt iedereen hier in opstand.'

 

Langer ouderschapsverlof

 

Die grote investering in kinderopvang, doet Duitsland niet voor niets. Ruben Fukkink verwijst naar Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat iedere dollar die je in een kind investeert, zich zeven keer terugbetaalt. Carolina de Weerth, hoogleraar Psychobiologie aan de Universiteit van Nijmegen is ook voorstander van een investering in het jonge kind. 'En daar hoort kinderopvang bij voor kinderen vanaf 1 jaar. Daar kunnen ze, mits het kwalitatief goede opvang is, veel leren. Maar totdat kinderen 1 jaar oud zijn, zijn ze het beste af in de nabijheid van hun ouders.' Zij is dan ook groot voorstander van ouderschapsverlof van één jaar.

Baby's hebben in hun eerste jaar vooral behoefte aan de nabijheid van ouders, zei Carolina de Weerth tijdens haar oratie aan de Universiteit van Nijmegen.

 

Werken is de norm

 

De PvdA lijkt daar ook wel interesse in te hebben. In de reportage van Brandpunt werd uitgelegd dat de PvdA eerst wil toewerken naar een ouderschapsverlof van 6 maanden. Later kan dat worden uitgebreid naar één jaar. Het zit hoogleraar Fukkink dwars dat ouders in Nederland nu geen keuze hebben. 'Werken is de norm. Ouders die te maken hebben met bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld een huilbaby), kunnen nu niet kiezen voor een langer verlof als zij dat willen.'

 

Verantwoordelijk

 

'Je kunt wel blijven wijzen naar de kinderopvang, maar als overheid ben je verantwoordelijk voor de zorg van jonge kinderen', zegt Gjalt Jellesma van BOinK. Ook De Weerth begrijpt niet dat de Nederlandse regering niet kiest voor wat eigenlijk al lang bekend is. 'Rust en regelmaat voor het jonge kind. We weten dat het belangrijk is. Maar toch gebeurt er niets.'

 

 

 

 

Finn, zoon van Josien Met het team op de e-step over de Veluwe
gezonde "pizza-fruit" trakatie van een peuter ....en na afloop een lekkere en gezellige barbecue

 

 

Om over na te denken :

 

Blog De Orde - Een zeven-tot-zeven-ikc is niet ideaal

Functie: Weblogs van De Nederlandse Orde van de Kinderopvang
De Nederlandse Orde van de Kinderopvang maakt zich hard voor 'opvang op orde'. Deze groep kritische ondernemers streeft naar kinderopvang met passie en hart voor het kind.

 

In Nederland zijn wij eraan gehecht dat wij als ouder zelf de verantwoordelijkheid hebben over ons kind. Sterker nog, in de kinderopvang is ‘ouderparticipatie’ een belangrijk onderwerp. Ouders praten en adviseren mee over de pedagogische visie, over de ouderbijdrage en over voeding.
'Zouden ouders gelukkig worden van een hele dag werken in hetzelfde kantoor, daar 's morgens te beginnen om zeven uur en 's avonds om zeven uur weer van dezelfde plek richting huis te gaan?'

Als ouder kies je voor het type onderwijs en voor de kinderopvangorganisatie die het beste past bij jouw kind. Het ene kind voelt zich prettig bij 'kinderopvang bij de boer' en als het 4 jaar is maken ouders de keuze het kind te brengen naar een Jenaplan-, Montessori- of Vrije school. Keuzevrijheid voor ouders!

De overheid is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van plannen die maken dat ouders geen vrije keuze meer hebben. IKC – integraal kindercentrum, zou goed zijn voor kinderen en ouders. Je brengt 's morgens je kind naar de voorschoolse opvang, vervolgens loopt het door naar de klas in hetzelfde gebouw en aan het eind van de dag kan je je kind weer netjes ophalen op dezelfde plek.

Dat klinkt geweldig! Geen gesleep met kinderen van hot naar her, overzichtelijk en gestructureerd. Maar wat is de andere kant van het verhaal?

De vrijheid van ouders om te kiezen voor een bepaalde school brengt automatisch met zich mee dat de ouder 'kiest' voor de aangesloten kinderopvangorganisatie. Zelfs al zou deze totaal niet passen bij hun visie op opvoeden. Misschien kiezen ouders heel bewust voor een 'groene bso' aan de rand van het park, omdat ze graag willen dat er ná school géén school meer en ze hun kind het liefst zien spelen in bossen, op het sportveld of in de moestuin. Maar de bso die gehuisvest is in school denkt daar heel anders over. Daarbij kan het heel goed zijn dat de naastgelegen bso goedkoper is dan de bso in de school.

'Een kind wat niet graag naar school gaat, om welke reden dan ook, wil niet tot zeven uur op school moeten doorbrengen'

Los van alle 'opgelegde keuzes' moeten wij onszelf afvragen of kinderen hier wel écht gelukkig van worden. Zouden ouders gelukkig worden van een hele dag werken in hetzelfde kantoor, daar 's morgens te beginnen om zeven uur en 's avonds om zeven uur weer van dezelfde plek richting huis te gaan? En dat vijf dagen per week?

Den Haag doet onderzoek op onderzoek in de kinderopvang. Maar misschien zouden zij eens moeten onderzoeken of kinderen blij worden van een 'zeven tot zeven plek'. Kinderen in de basisschoolleeftijd houden van prikkels, van uitdagingen, van ondernemen. Van afwisseling en van een boeiende buitenruimte na schooltijd. Van het afsluiten van het één en het beginnen aan iets anders of nieuws.

Een kind wat niet graag naar school gaat, om welke reden dan ook, wil niet tot zeven uur op school moeten doorbrengen. Veel basisscholen zijn gericht op 'binnen' en gelukkig zijn er steeds meer kindercentra die juist veel aandacht hebben voor buitenruimtes. Die moestuinen hebben waar kinderen in kunnen wroeten, die naar de sportvelden gaan om te bewegen, die het park in gaan om hutten te bouwen of die bij de kinderboerderij gehuisvest zijn. Waar buitenruimtes niet bestaan uit een betonnen vlakte maar waar kinderen kunnen spelen in gras, grond, zand en met water.

Het plan is misschien niet zo slecht. Er zullen vast hele goede IKC's zijn of komen. IKC's met boeiende buitenruimtes, die een eigen bso-ruimte hebben met een eigen entree, die er op uittrekken na schooltijd en die hun eigen identiteit hebben behouden die goed past bij de school waarin zij verblijven.

Samenwerking tussen scholen, kindercentra en andere organisaties is een pré, een must. We werken namelijk allemaal samen aan een goede doorgaande lijn bij de ontwikkeling van kinderen. Maar ouders verplichten om de kinderopvang af te nemen omdat deze nu eenmaal 'toevallig' een samenwerking is aangegaan met de school, lijkt ons niet de bedoeling.

 

 

 

Modderdag bij de baby's met "schone" modder....... ......en lekker lauw water om weer schoon te spoelen
dagje later in de babytuin........ .......restanten van peutermodderdag.......
het "echte" zwarte modder-werk!

 

Groene school heeft slimmere kinderen

Hoe groener de schoolomgeving, hoe slimmer de kinderen zijn.
Dat blijkt uit onderzoek van
het Centre for Research in Environmental Epidemiology in Barcelona.

Meer dan 2500 kinderen van 36 basisscholen in Barcelona werden over een periode van een jaar getest op werkgeheugen en aandachtspanne. De kinderen die op de groenste scholen zaten gingen beter vooruit: ze deden het 5% beter dan de kinderen in de minst groene scholen.

Ouders

De onderzoekers hielden rekening met de etnische achtergrond van de kinderen, of de ouders hoog opgeleid waren en of de ouders een baan hadden. Dan nog bleek er een belangrijk verband tussen blootstelling aan groen en de vooruitgang.

Uitlaatgassen

Een belangrijke factor die mee speelt is de blootstelling aan uitlaatgassen. Deze gassen hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling bij kinderen, zo bijkt al uit eerdere onderzoeken. In een groenere omgeving zijn de uitlaatgassen vaak minder aanwezig. Ook is bij een groene school het lawaai minder en worden kinderen gestimuleerd te bewegen. Allemaal positieve invloeden op de vooruitgang.

Eenderde van de ouders is niet tevreden over de speelruimte in hun buurt en bijna een derde van de kinderen vindt de speelruimte in hun woonomgeving saai. Toch speelt 70% van de Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 dagelijks buiten.

 

 

 

Modderdag 29 juni 2015..... concentratie....
....creatief .....en sociaal

 

 

Via onderstaande link kunt u de notulen van het overleg van oudercommissie 't Refrein lezen

 

 

/userfiles/file/Verslag%20oudercommissie%2021-05-2015.pdf

 

 

 

 

 

RUILSYSTEEM 2016

 

 

We zijn bezig om een nieuwe ruilsysteem te integreren in ons geautomatiseerde registratie systeem (Kidapp). 
Dit zal vanaf 1 januari 2016 ingaan.
Met het systeem zoals het nu is en de vele verzoeken voor ruilen die we de laatste jaren krijgen, wordt de administratieve last op de groepen te groot. Bovendien lopen ondanks dat de periode vrij lang is, steeds weer ouders aan tegen het feit dat hun verzoek "net" buiten de periode valt.
Het idee is nu om per 2016 toe naar een systeem te gaan waarbij iedereen een aantal "vrij" te besteden uren krijgt, gekoppeld aan de contract grootte. Als dit in de Kidapp goed bij te houden is, dan wordt het ook voor de groepen wat makkelijker.
Als we de mogelijkheid tot ruilen wat inperken qua beschikbare uren, zal dat de kwaliteit van de opvang ten goede komen doordat niet elk gaatje opgevuld wordt met ruilkinderen. En wie wil dat nou niet...!?
In het najaar krijgt u van ons de definitieve nieuwe ruilregels door.

 

 

Fidels modderdag.......veel pret ......veel modder....vieze maar ook schone kinderen
behoeft geen commentaar laat de zomer maar komen!

 

 

Feest op zaterdag 12 september :
Eigen Wijs is jarig.....KOM JE OOK ??

 

 

Op 4 september is het 20 jaar geleden dat Eigen Wijs de deuren opende.
Dit gaan we vieren op zaterdag 12 september tussen 10 en 13 uur.
Binnenkort krijgt iedereen de uitnodiging voor het feest.
 

Eind augustus delen we het programma uit. We kunnen alvast verklappen dat Joes Boonen van Buro-vanaf-twee de voorstelling Dikkie Dik en de taart komt spelen!
Muziekcentrum Harlekijntje speelt een minimonkie concert, de huifkar rijdt af en aan rondjes in de wijk. Roels Beestenboel zorgt voor de mini-kinderboerderij. Er is een springkussen en kinderen kunnen zich laten schmincken.
Kortom : groot feest en genoeg te doen!


 

 

Afbeeldingsresultaat voor dikkie dik en de taart voorstelling

 

 

Link voor wat voorpret :

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yKLOejqTPDQ