Beste ouders,

 

Weer een aantal meldingen wat betreft personeelsbezetting. Jennifer en Lucia kunnen allebei door zwangerschapsklachten niet meer hele dagen werken. Zij werken nu boventallig op de ochtenden van hun normale werkdagen en dat gaat prima ! We hopen dat ze dit nog een hele tijd kunnen volhouden. Denise vervangt een deel van hun dagen en is er ook op dinsdag voor de 3+ groep. Over de 3+ groep verderop meer.
Aan ons 'team' zwangeren kunnen we Linda toevoegen, zij vervangt op dit moment Natasja en gaat met verlof als Natasja weer terug is.....

 

Het 'nieuwe' trakteren op Fidel is door de kinderen en ouders enthousiast ontvangen. Geen te grote en te zoete/vette trakaties meer, maar een jarige die mag kiezen uit het ruime aanbod van kleine presentjes om het trakteerdienblad te vullen. Ze vinden het prachtig !
Voor het assisteren tijdens het ophalen van de Fidel-kinderen zijn we Lieke aan het inwerken. Als zij ingewerkt is, gaat zij soms zelfstandig kinderen halen, maar vaak ook meelopen als we een grote groep moeten ophalen.
De BSO groepen zitten behoorlijk vol. Op tijd aanmelden is dus van belang. Kinderen die het komend jaar 4 worden, kunnen vanaf 3,5 jaar aangemeld worden via het inschrijfformulier op de site. Of er plek is krijgt u dan van mij door !

Voor de Nationale Voorleesdagen 2015 zoeken wij een ouder met een voor peuters herkenbaar beroep die het leuk vindt om voor te komen lezen. Leukste is natuurlijk een beroep wat door middel van beroepskleding herkenbaar is......Wie durft ? De start is op woensdag 21 januari 2015.

Samen bezig zijn... Uitstapje peuters
'Tutdag' op Fidel Met dank aan Wendy...

 

Presentatie TINKEL : veiligheid

 

De theorie.....

 

Als een kind aan iemand gehecht is, de ‘belangrijke ander’, leert het zichzelf kennen en kan het zichzelf ontwikkelen naar zelfstandigheid.
Hechtingsrelaties zijn persoonsspecifiek, meestal de ouders en/of grootouders, een vaste oppas of begeleider op een kinderdagverblijf. Een kind kan meerdere hechtingsrelaties aangaan.
De kwaliteit van verschillende hechtingsrelaties kan verschillend zijn, denk daarbij aan verschil in accenten binnen de opvoeding tussen bv. de vader en de moeder. Vanuit de hechtingsrelatie(s) kan het kind een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Vanuit een veilige basis is het mogelijk om de exploratie van het kind, het ontdekken van de omgeving, te ondersteunen. Denk hierbij aan: het kind helpen, op het kind letten en samen plezier delen. Dit zou verwoord kunnen worden als : “toe maar”.

In tijden van stress zorgt een goede hechting voor een veilige haven waarop het kind terug kan vallen. Ook hierbij is het belangrijk signalen van het kind te ontvangen en dat te laten merken. Dit leidt vervolgens weer tot handelingen als troosten, beschermen en gevoelens van het kind in goede banen leiden. Hier zijn de woorden: “kom maar” op zijn plaats. Veilig gehechte kinderen ontwikkelen de mogelijkheid en het vertrouwen om ‘emotioneel bij te tanken’ bij een vertrouwde persoon. Als het kind zich weer veilig genoeg voelt (en de volwassen dit gevoel bevestigt) dan kan het de omgeving verder exploreren en leren uit zijn persoonlijke en relationele ervaringen.

Bron : Cooper, G., Hoffman, K., Marvin, R.S. & Powell, B. (2002) (vertaald door Schuengel, C.)

 

De praktijk....

 

Als een kind overprikkeld is, dan kun je een kind rust bieden door er wel te zijn maar geen prikkels te geven.

Bijvoorbeeld : wiebelen met de mand zonder oogcontact en communicatie, maar nog steeds veiligheid en troost biedend

We proberen van elk moment een speciaal aandachtsmoment voor het kind te maken.
Tijdens het verschonen bijvoorbeeld maken we een praatje, geven het kind aandacht en vertellen wat we doen. Op deze manier geven we het kind vertrouwen en bieden we hem veiligheid tijdens het liggen op het aankleedkussen.

Zodra er voor een kind een onbekend persoon binnenkomt is het belangrijk dat wij een veilige haven bieden.
Er komt bijvoorbeeld een collega met een aantal peuters op bezoek. Als een kind dit erg spannend vindt, nemen we het kind dichtbij ons. We vertellen wat er gebeurt en stellen het op zijn gemak. 
Door genegenheid te bieden laat je weten dat het kind er mag zijn. Dit kun je laten merken door positieve waardering met woorden en door knuffelen. Je geeft het kind warmte en persoonlijke aandacht en dit draagt bij een aan gezonde hechtingsrelatie.
Vanuit een veilige basis is het mogelijk om kinderen te stimuleren om zelf te ontdekken en aandacht voor een ander te hebben. Kinderen gaan dan zelfstandig spelen. Directe aandacht van een leidster is dan niet altijd nodig.

 

 Nieuws van oudercommissie 't Refrein

 

Antoinette van Engelenhoven stopt met haar werkzaamheden voor de oudercommissie. Via deze weg natuurlijk onze hartelijke dank voor haar bijdrage en de leuke kaartjes bij verjaardagen en ziektes.

We zullen vanaf deze nieuwsbrief via een link de notulen van de oudercommissie plaatsen als zij vergaderd hebben. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen zo op de hoogte blijven.

 

                                   

link notulen oktober 2014  't Refrein

 

't Refrein wil in het voorjaar op Eigen Wijs een vervolg geven aan de lezing kinder EHBO van de ouderavond van 3 november in de vorm van een mini-cursus. Als u hierin geinteresseerd bent kunt u dat aangeven op een van de formulieren die in beide hallen op de whiteborden hangen. Bij voldoende belangstelling gaan wij het vormgeven en volgt later nadere informatie.

Hard werken aan de egelhuisjes Beetje hulp is wel handig...
Naar 't Guppy met de baby's Dolen door de lavendel in de babytuin

 

 

Sommige problemen verdwijnen door je blik erop te veranderen

 

 

 

Nog geen inlogcode om de rest van de foto's te bekijken ?

Stuur een mail naar info@eigenwijs-ede.nl met daarin de naam van uw kind en ik maak voor u een account aan !

 

 

Genieten van de HERFST 

 

3+ groep

 

Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat we verhuisden van de Oortveldlaan naar de van Heutszlaan ! Van 4 groepen groeiden we naar 6 groepen. De drie peutergroepen groeiden mee. Op de meest geliefde dagen hebben we nu regelmatig meer kinderen dan toegestaan met 2 leidsters. Een optie is dan om een 3de leidster aan de groep toe te voegen. Wij hebben er voor gekozen om de 3de leidster te laten werken met een aparte groep 3+ kinderen in de ruimte van Fidel. De 3+ groep wordt door de leidsters zelf samen gesteld en bestaat uit kinderen van alle 3 de peutergroepen. Elke keer zijn andere kinderen aan de beurt. Voorwaarde is dat de kinderen zelf graag willen en ook toestemming van hun ouders hebben !
We creëren zo rust op de vaste groepen en een nieuwe uitdaging voor de 3+ kinderen. Met hen worden activiteiten gedaan die passen bij hun leeftijd en bovendien mogen ze spelen in de Fidel-tuin. Dat is super stoer !

 

 

Teamoverleg start met áctie' Even samen zijn voor verlof Natasja
Kinder EHBO herhaling met het team Jarige Elly verrast door team...70 jaar !

 

Fidel "dingen"

 

Willen de ouders eraan denken dat ze de kinderen moeten afmelden bij afwezigheid door ziekte of een andere reden. Niet afgemeld betekent dat de aanwezigheid van die dag wordt meegeteld en dan kan deze dag niet meer worden geruild. Afmelden kan door voor 14.00 uur een mailtje te sturen of een telefoontje te plegen naar Eigen Wijs.

 

Ouderlijnnummer 0318-651626
Email : fidel@eigenwijs-ede.nl

 

Het komt weleens voor dat ouders (na gym bv) buiten het hek van Eigen Wijs hun kinderen staan op te wachten op de kinderen. Nu het donker is, wordt de situatie aan de straat nog gevaarlijker met het drukke verkeer, vooral tijdens de tijd van ophalen. Verkeer gaat hard over de straat vlak langs de ingang van Eigen Wijs en komt vanuit de parkeerplaats en de tegenoverliggende straatjes.

Graag willen we de ouders verzoeken de kinderen op te halen achter het hek van Eigen Wijs en daar dan ook te wachten op hun kinderen. Dan kan iedereen daarna veilig naar huis.
Gymen met de jongste Fidel-kids Natuurschoon gespot door Fidel
Naar de hei met Fidel In de 'wolken'?