Beste ouders,

Met de herfst in aantocht​ en een prachtig feest achter ons latend, is hier op de valreep nog een nieuwsbrief voor oktober. Wat een heerlijk feest hadden we! Ik heb er van genoten en heb inmiddels van veel ouders gehoord dat ook zij en de kinderen genoten hebben. Ook heb ik nog heerlijk nagenoten van de vele mooie, lieve en ontroerende teksten in het boek dat door ouders en team voor mij gemaakt is.De groepsfoto die het team voor mij maakte, heeft inmiddels een mooie plek op mijn kantoor gekregen. 
Heel bijzonder allemaal! Op naar de 25 jaar!

 

De komende tijd zullen wij zoals jullie van ons gewend zijn niet stil blijven zitten. Altijd zijn we op zoek naar uitdaging en verbetering. We zijn op 7 oktober gestart met een cursus bij de Kinderopvang Academie met als thema communicatie met kinderen.Het hele team heeft inmiddels een workshop gevolgd en in oktober en november zal Natasja de Kroon (ortho-pedagoog) op alle groepen een traject coaching on the job verzorgen. Natasja de Kroon schrijft regelmatig colums in vaktijdschriften, geeft lezingen en komt op veel dagverblijven. Zij was erg onder de indruk van wat ons team aan kwaliteiten in huis heeft!
De scholing wordt ondersteund met het online leren programma dat de Academie verzorgt. Hier kunnen wij ook zelf documenten aan toe voegen en op termijn kunenn we dit programma mogelijk koppelen aan onze Kidapp.

Onze eigen pedagogen zitten ook niet stil en zijn op de werkvloer altijd bezig met ondersteunen van het team. Zo is Yvonne bezig met een project "Hoe kan ik omgaan met een hond?". Op 2 peutergroepen heeft zij de activiteit al gedaan en later volgt TamTam nog.

Dit alles in aansluiting op het onderwerp in het laatste teamoverleg over waar we wel en niet veilig met kinderen het bos in kunnen in verband met loslopende honden. En dan gaat het met name om de hondenuitlaatservices die natuurlijk met meer honden tegelijk daar zijn. We hebben inmiddels besloten dat we het hondenlosloopgebied op de hei (bij de rotonde) niet meer zullen bezoeken. Er is daar gelukkig ook een heel gebied waar honden niet los mogen lopen, dus dat kunnen we nog wel bezoeken.

 

Suzanne is inmiddels met zwangerschapsverlof en verwacht begin november haar tweede kindje.
Linda heeft tot de zomer veel ingevallen bij ons. Ze had echter niet genoeg uren bij ons en heeft nu een invalbaan in de zorg. Ze had dat graag willen combineren met invallen op Eigen Wijs, maar dat blijkt helaas niet te lukken. Erg jammer voor ons! Binnenkort komt zij langs om afscheid te nemen.

 

Sinds kort zijn we aangesloten bij Bewust Ede. Een platvorm waar ondernemers die op gebied van duurzaamheid iets gemeen hebben elkaar ontmoeten en de krachten bundelen. Op de website www.bewustede.nl vindt u meer informatie.

 

Het parkeergedrag van sommige ouders is helaas nog steeds zorgwekkend. Parkeren aan onze kant van de straat is verboden. Maar ook de stoep blokkeren als de parkeerplek op ons eigen terrein net te klein is, zorgtvoor gevaarlijke situaties. Zoals iedereen geleerd heeft op het theorie examen mag parkeren in een bocht niet. En niet voor niks natuurlijk! Denk aan de veiligheid van de andere weggebruikers. Mensen die op de fiets komen, willen we vriendelijk verzoeken hun fiets te plaatsen in de fietsenstalling of bij de blauwe containers. Als er veel fietsen bij de ingang staan kan daar geen auto meer parkeren.

 

Op het terras van Tinkel en Tuba is afgelopen week de zandbak vergroot en we zijn nog druk bezig met een leuk klim en klauterobject dat deze winter geplaatst gaat worden.

 

En als laatste : TROS Radar gaf in een uitzending aan dat van buitenaf makkelijk meegekeken kan worden op camera's van bedrijven als daar het fabriekswachtwoord niet gewijzigd is. Bij ons is dat allemaal in orde!

 

Een team om trots op te zijn !

Dikkie Dik....druk bezocht!knuffelen met de dierenJochem (7 jaar) speelt met lego.
Oma: "Jij wordt later zeker architect" "

"Nee hoor, ik blijf gewoon mezelf"

 

uit : Omdenken is stom van Berthlod Gunster

 

Een ritje door de wijk met de huifkarof even uitleven op het springkussen

Kleuters benaderen spel wetenschappelijk

Kleuters zijn tijdens het spelen net kleine wetenschappers. Als ze op iets stuiten dat niet strookt met hun verwachtingen, onderzoeken ze hun omgeving net zoals een (volwassen) wetenschapper dat zou doen. Dit ontdekten psychologen van de Universiteit van Amsterdam.

Kleuters mochten voor het onderzoek spelen met schaduw. De onderzoekers Tessa van Schijndel, Ingmar Visser, Bianca van Bers en Maartje Raymakers stelden eerst per kind vast wat hun theorie was over schaduw. Dachten zij dat alleen de grootte van het poppetje de schaduwgrootte bepaalde of ook de afstand van het poppetje tot de lamp? De kinderen werden in twee groepen ingedeeld. De ene groep kreeg te zien wat klopte met hun theorie, de andere juist iets wat niet strookte met hun idee. Daarna mochten ze vrij spelen met het poppetje en de schaduw.

Onderzoeken

Het viel de onderzoekers op dat de kleuters die niet te zien kregen wat ze hadden verwacht meer informatieve experimenten deden dan de andere kleuters. Dat zijn experimenten op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken over oorzaak-gevolgrelaties. De kinderen veranderden bij deze experimenten telkens één variabele, bijvoorbeeld de grootte van het poppetje. Zij lieten de andere variabele (afstand tot de lamp) ongemoeid om te zien wat het effect was van deze ene verandering. Wetenschappers werken precies zo als ze een solide conclusie willen kunnen trekken.

 

21e eeuwse vaardigheden

'Er zit meer systematiek in het spel van kinderen dan misschien op het eerste gezicht lijkt', concludeerden de psychologen dan ook. Het is ook een bewijs dat de nadruk in het onderwijs en in de kinderopvang op 21e-eeuwse vaardigheden een goede ontwikkeling is. Dit zijn vaardigheden als kritisch denken en problemen oplossen. De exploratieve vaardigheden die jonge kinderen laten zien tijdens hun vrije spel, kunnen worden gezien als voorlopers van deze 21ste-eeuwse vaardigheden.

De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Experimental Child Psychology.

De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van kinderen, zoals probleemoplossend werken en digitale geletterdheid. Minister Asscher wil de pedagogische doelstelling in de Wet Kinderopvang uitbreiden met deze vaardigheden

Fidel aan de slag........opgepimpte fietsenstalling!

 

Wijziging ruilsysteem in 2016

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt het huidige ruilsysteem waarbij u binnen een bepaalde periode niet gebruikte dagen kon inhalen. De werkdruk om te controleren of dagen nog te ruilen zijn is op de groepen te hoog en hierdoor worden de groepen en leidsters vaak extra belast. Het waarborgen van de kwaliteit staat centraal!

Vanaf 1 januari krijgt ​elk kind in zijn of haar profiel in de Kidapp 2% van de contracturen vrij te besteden in 1 kalenderjaar. Het percentage is gebaseerd op het gemiddelde gebruik van ruil en extra uren het afgelopen jaar. Komt uw kind per week 2 dagen naar de opvang dan hebt u in 1 kalenderjaar 2 dagen vrij te besteden. Er moet natuurlijk wel plek zijn op de eigen groep van het kind. Opnemen van de uren kan alleen voor hele of halve dagen, losse uren afnemen kan niet. Als de contracturen tussentijds wijzigen, past het systeem automatisch de vrij te besteden uren aan.  Alle ruiluren van 2015 komen per 31 december 2015 te vervallen.

 

Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat, zijn we in de kinderopvang nooit contracten van minder dan 51 weken aan gaan bieden. Dit heeft namelijk direkt tot gevolg dat je team flexibel moet gaan werken en dan is het handhaven van vaste leidsters op vaste groepen vrijwel onmogelijk.

Eind 2016 zullen wij intern dit systeem natuurlijk evalueren en indien nodig aanpassen of bijstellen.

 

Appels plukken..........en opeten natuurlijk!
ConcentratieSamenspel

 

21e eeuwse vaardigheden in de Wet Kinderopvang

 

De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van kinderen, zoals probleemoplossend werken en digitale geletterdheid. Minister Asscher wil de pedagogische doelstelling in de Wet Kinderopvang uitbreiden met deze vaardigheden.
De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden aan bod komt.

De Wet Kinderopvang is, met uitzondering van de vier pedagogische doelen van Marianne Riksen- Walraven, weinig concreet over de pedagogische doelstellingen van de Nederlandse Kinderopvang. Minister Asscher wil met de herijking van de kwaliteitseisen in de kinderopvang, ook de formulering van de pedagogische grondslag van de kinderopvang uitbreiden en koppelen aan concrete regelgeving. Dit zegt hij in een brief over Het Nieuwe Toezicht die aan de Tweede Kamer is verstuurd.

 

Riksen-Walraven

Behalve vier algemene pedagogische doelstellingen (gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen van Risken-Walraven) wil minister Asscher pedagogische doelbepalingen in de Wet Kinderopvang vastleggen. Hierin staat concreet geformuleerd welke vaardigheden kinderen in de kinderopvang leren die zij nodig hebben in de 21e eeuw. Denk hierbij aan zelfregulering, creativiteit, samenwerken met mensen van verschillende achtergronden, communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken en digitale geletterdheid. De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van deze vaardigheden uitgebreid aan bod komt.

Het Nieuwe Toezicht moet vanaf 1 januari 2017 ingaan. Hiervoor doet minister Asscher concrete voorstellen van aangepaste kwaliteitseisen aan de dagopvang en de bso, bijvoorbeeld 'ieder kind een eigen mentor' en een aangepaste beroepskracht-kindratio in de babygroep. Branchepartijen gaan nog op de plannen reageren.

 

Pedagogische doelen

De minister wil de vier algemene pedagogische doelstellingen waarin de definitie van verantwoorde kinderopvang staat, als volgt wijzigen:

Verantwoorde kinderopvang betekent dat een opvanginstelling verantwoordelijk is voor:

1. het bieden van voldoende fysieke en emotionele veiligheid zodat kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen;

2. het bevorderen van de persoonlijke competenties van kinderen;

3. het bevorderen van de sociale competenties van kinderen;

4. het bevorderen van de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden en normen ten behoeve van de gewetensontwikkeling.

 

Pedagogisch beleidsplan

De eerdergenoemde doelbepalingen (de 21e eeuwse vaardigheden) worden, als het aan minister Asscher ligt bepalend voor het pedagogische beleid. Deze vaardigheden moeten door de kinderopvanginstelling gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de dagindeling en de pedagogische visie. Asscher ziet graag dat instellingen in hun pedagogisch beleidsplan meer baseren op de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen. Een vaardigheid als 'creativiteit' moet in de praktijk anders worden ingevuld voor peuters dan voor oudere kinderen. Daar moet in het pedagogisch beleidsplan rekening mee worden gehouden.

 

Toezicht

De pedagogische doelbepalingen zijn ook voor de toezichthouder een belangrijke leidraad voor het kwaliteitsoordeel van een locatie. Klopt wat er in het pedagogisch beleid staat ook met de praktijk? De toezichthouder zal in Het Nieuwe Toezicht het beleidsplan beoordelen, een gesprek aangaan met de instelling over het plan en tot slot met een observatie-instrument de praktijk observeren

Blazen maar.....Buitenactiviteit bij de peuters
Elke maand pret met de dozen van de luiersSociale ontwikkeling

 

PRIJS 2016

 

 

Per januari 2016 zal de prijs voor kinderopvang en BSO weer  iets omhoog gaan in verband met kosten die stijgen. Ons voorstel ligt momenteel bij de oudercommissie die daarover advies uit zal brengen.
We verwachten begin november de nieuwe prijzen aan u door te kunnen geven.

 

 

Orde en netheid!Bezig met de natuur in de tuin
Wiskundig inzichtHonden workshop


De spoorbomen gaan vlak voor m'n neus omlaag.
Dochter (4 jaar) : "Jippie, net op tijd, nu staan we vooraan."
 

uit : Omdenken is stom van Berthold Gunster

 

Picknick op het terrasUitstapje babygroep
Kleur en verwonderingKleur en motoriek

 

IETS KWIJT ?!?!?

In de eerste week van november zullen we in de gang alle gevonden voorwerpen uitstallen. Kijkt u even of er iets van u bij zit?

Daara schenken we alle spullen aan een goed doel.

 

Figuurzagen in zomervakantieNaar de boerderij in de zomer met Fidel
Ingenieurs in wording!Verwondering.....

 

TE KOOP

 

Omdat we 6 nieuwe stapelbedden aangeschaft hebben, verkopen we de oude stapelbedden.
Maat 120-60. De bedden zijn in goede staat maar mogen met ingang van 2016 niet meer in de kinderopvang gebruikt worden vanwege aanpassingen in de wet. Interesse ?
Stuur mij even een mail : info@eigenwijs-ede.nl

 

 

stapelbedden te koop